Penningmeester

vacature financien

Om als burgerbeweging te blijven bestaan heeft Ringland een stevige financiële ruggengraat nodig. 

Debet en credit zijn voor jou niet enkel cijfers, jij vertaalt ze naar plannen en mogelijkheden om de droom van de overkapping waar te maken.

Geen plannen zonder centen: subsidiedossiers, fondsenwerving en de financiële kant van acties die door de Ringland-vrijwilligers worden opgezet zijn veilig onder jouw deskundigheid.

Omschrijving

  • Je maakt de begroting van Ringland op en volgt ze ook verder op.
  • Je stuurt jaarlijks de boekhouder aan bij de opmaak van de jaarrekening en balans.
  • Je stuurt de andere vrijwilligers aan die boekhoudkundige taken uitvoeren (facturen betalen, documenten verzamelen, maandelijkse rapporten maken, subsidiedossiers aanvullen enz.)
  • Je licht de jaarrekening helder toe aan het bestuur.
  • Statutair ben je formeel de penningmeester van de vzw.

Engagement

Maandelijks een overleg met Dré, de vrijwilliger die overzicht houdt over alle interne financiën en subsidies. Je bent vast lid van het kernteam (de raad van bestuur) met een maandelijks overleg en de stuurgroep (de algemene vergadering) met een tweemaandelijks overleg.

Goesting? Contacteer ons via info@ringland.be