Anne over de stemming bij de achterban

donderdag 15 september 2022

Hoe reageren Ringlanders op de ontwikkelingen in het kader van het Toekomstverbond? Die vraag stelden we in juni aan de aanwezigen op de infoavond van Ringland in De Roma. Anne Goffin, een van onze onmisbare vrijwilligers voor alles wat met ICT te maken heeft, turfde mee de antwoorden. De meeste deelnemers zijn trots op wat al bereikt is, stelde ze vast. Ze zijn hoopvol voor de toekomst, al blijven ze ook strijdbaar.

Ik ben heel toevallig bij Ringland terechtgekomen. Toen onze kinderen tien jaar geleden het huis uit waren, zijn we van Hove naar de stad verhuisd. Onze nieuwe onderbuur was toevallig Frans Teuchies, een van de eerste bezielers van Ringland. Al gauw stonden we samen met hem achter de toog op een van de Ringland-festivals of broodjes te smeren op de stand van Ringland op de Boekenbeurs.

Ik was meteen overtuigd van het ideaal waar de burgerbeweging voor vecht: een hinderlijke ringweg omtoveren tot een park dat de hele stad ten goede komt. Bovendien vind ik het erg fijn dat bij Ringland mensen met alle mogelijke achtergronden zo goed samenwerken, en vooral dat we dat al zó lang volhouden. Meningsverschillen komen uiteraard al eens voor, maar iedereen luistert naar elkaar en we streven allemaal hetzelfde doel na.

Toen Ingrid, die destijds mee de vrijwilligerswerking organiseerde, te weten kwam dat ik van opleiding informaticus ben, riep ze mijn hulp in bij het gegevensbeheer van Ringland. Dat doe ik nu al enkele jaren met plezier. Van de catering naar de ICT: da’s bij Ringland de normaalste zaak van de wereld! (lacht)
 

Is Ringland nog goed bezig?

Met corona was het vrij stil rond Ringland, noodgedwongen werd door de lockdown de voorbije twee jaar vooral achter de schermen gewerkt. Het brede publiek weet daardoor niet meer goed wat er leeft. En wat mensen zien, is vooral de last: de werven, PFOS,… Het gaat ook nog een hele tijd duren voor de kappen en de parken er liggen. 

Maar eind juni konden we in De Roma eindelijk nog eens een infoavond organiseren. Daarmee konden we ook het positieve verhaal nog eens naar buiten brengen. Omdat we door de lockdown het contact met onze ruime achterban wat verloren waren, wilden we onze sympathisanten ook bevragen over de huidige stand van zaken. Gaat het volgens de Ringlanders de juiste richting uit? Is de burgerbeweging nog goed bezig?

Samen met vrijwilligster Anne-Marie verwerkte ik de resultaten van die enquête, waarvoor we ook advies van sociologe Ranka kregen. De algemene conclusie is alvast dat onze achterban overwegend positief blijft. De meeste deelnemers zijn trots op wat al bereikt is, hoopvol en ook strijdbaar voor de toekomst. Negatieve emoties zijn vooral te wijten aan de traagheid van de onderhandelingen. Een minderheid vond ook dat er te weinig verwezenlijkt is.

Reacties op de vraag: 'Hoe reageer je op de stand van zaken?'
Aan de kar blijven trekken

Daarnaast vroegen we onze achterban wat Ringland in de toekomst te doen staat. Meer dan de helft van de deelnemers bevestigde dat we achter de schermen aan de kar moeten blijven trekken: voortdoen (31%) en blijven aansturen (23%). Een kleiner maar niet onbelangrijk deel (17%) wil daarentegen een koerswijziging naar meer publiekelijk actievoeren. Nog antwoorden die vaak terugkwamen waren: draagvlak verder uitbouwen (8,4%) en meer jongeren betrekken (7,2%).
 

Reacties op de vraag: 'Wat staat Ringland te doen?'
Hartverwarmend

Zelf vond ik de Roma-avond alvast heel geslaagd. We namen een risico door mensen die elkaar niet kenden aan één tafel te zetten en met elkaar te laten overleggen en discussiëren. Dat ging echter heel vlot, veel beter dan verwacht. De resultaten van de enquête tonen ook dat mensen nog steeds in Ringland geloven. Het is hartverwarmend dat onze achterban na al die jaren nog steeds zo positief en strijdbaar is. Zo laten we aan de buitenwereld, de overheid, Lantis enzovoort ook zien dat onze kopstukken nog steeds erg gesteund worden.

 

Mijn ambities voor Ringland zijn nog steeds heel groot. Voor mezelf binnen Ringland leg ik de lat niet zo hoog, ik ga waar ze me nodig hebben. Inmiddels zit ik ook in het werkgroepje Vrijwilligersbeleid. Samen met Tinnie, Wendy, Magda, Diane en Christophe denk ik mee na over hoe we nieuwe mensen kunnen bereiken en de huidige vrijwilligers betrokken en gemotiveerd kunnen houden. Onlangs organiseerden we voor onze meest betrokken vrijwilligers bijvoorbeeld een pizza-avond. Het is immers fijn elkaar ook eens te zien buiten de vele (online en fysieke) vergaderingen. En zo drukken we onze waardering voor elkaar en het geleverde werk uit.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het is erg fijn samenwerken en Ringland heeft je nodig! Hoe meer mensen willen meedoen, hoe beter, want we moeten het wel nog zo’n tien jaar volhouden, hè. (lacht)

Het verhaal van Anne Goffin werd opgetekend door Ringland-vrijwilliger Robin Vandenbussche. 

Op de blog van Ringland vertellen vrijwilligers over wat er leeft voor en achter de schermen van de burgerbeweging. Ben jij ook geïnteresseerd om mee te draaien? Mail naar info@ringland.be.