Vragen en antwoorden

Burgerbeweging

Wat is Ringland?

Wie zit er achter Ringland?

Waaraan besteedt Ringland zijn middelen?

Waarom vindt Ringland burgerparticipatie belangrijk?

Blijft een burgerbeweging nodig? Alles is toch al beslist?

Hoe richt je een burgerbeweging op?

 

Duurzame verplaatsingen

Wat is het Routeplan 2030?

Wat is de modal shift?

Hoe werkt Ringland mee aan de modal shift?

Waar zal ik met de fiets de Schelde over kunnen?

Hoe vermindert Ringland de files?

Komt er een scheiding van stadsregionaal en doorgaand verkeer?

Hoe reageert Ringland op verkeersongevallen zoals in de Lange Leemstraat?

 

Betere leefbaarheid

Waarom is Ringland goed voor mijn gezondheid?

Hoe pakt Ringland de luchtvervuiling aan?

Waarom tekenden de ontwerpteams nog gaten in de overkapping?

Biedt de elektrische auto geen oplossing?

Is zoveel beton gieten niet slecht voor het milieu?

Hoe reageren de burgerbewegingen op de PFOS-affaire?

Wat vindt Ringland van het voorontwerp van Cluster Centraal voor ringpark Groene Vesten?

 

Meer ruimte en groen

Hoeveel mensen kunnen wonen op Ringland?

Zullen projectontwikkelaars Ringland niet snel volbouwen?

Zorgt Ringland ook voor meer groen?

 

Het Toekomstverbond

Wat is het Toekomstverbond?

Wat is de Werkgemeenschap?

Wat is de Oosterweelverbinding?

Wat is het Haventracé?

Wat is de modal shift?

Wat is het Routeplan 2030?

 

Realisatie en onderhandelingen

Hoe realiseert Ringland de overkapping?​​​​

​​​​Hoe krijgt de bovengrond vorm?

Welke fases voor de bouw van de overkapping stelt Ringland voor?

Hoe gaat de werkbank Financiering de betaalbaarheid van het Toekomstverbond na?

Wat gebeurde er al?

Wat zijn nog de uitdagingen?

Hoeveel kilometer overkapping is al beslist?

Wanneer zal de volledige overkapping gerealiseerd zijn?

Wat is de bedoeling van de Ringparken en de Scheldebrug?

Waarom eerst overkappen in het noorden?

Wat gebeurt er op de noordelijke Ring?

Zitten er nog gaten in de overkapping?

Hoe zit het met de overkapping van de zuidelijke Ring?

Heeft Lantis nu een bouwvergunning voor Oosterweel?

Moet niet eerst de A102 klaar zijn?

Waarom gaat het allemaal zo traag?

Waarom wordt best eerst de ‘vierde koker’ aangelegd?

Hoe ziet het knooppunt aan Schijnpoort eruit?

Wegen de baten op tegen de kosten?

Wie zal dat betalen?

Zijn tunnels veilig?

Waar zal ik met de fiets de Schelde over kunnen?

Wat is De Grote Verbinding?

Wat is een scrumsessie?

 

Ringland Academie

Wat doet de Ringland Academie?

Kan ik meedoen vanuit mijn expertise?

Wat is CurieuzeNeuzen?

Wat is Straatvinken?

Wat is Zorro?

Wat is de Modal Selfie?

 

Ringland steunen

Hoe kan ik Ringland steunen?

Waarvoor worden de giften gebruikt?

Kan ik Ringland uitnodigen voor een lezing?