Wat doet de Ringland Academie?

De Ringland Academie onderbouwt het Ringland-verhaal. Samen met onafhankelijke experts, de Universiteit Antwerpen, bureaus en bedrijven denkt Ringland na over de stad van de toekomst. De Ringland-plannen worden verder kritisch uitgediept op de drie basisthema’s: meer ruimte en groen, betere leefbaarheid en duurzame verplaatsingen. Hoe kan Ringland bv. een belangrijke, positieve bijdrage leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven, zoals het Antwerpse klimaatplan, het groenplan of Labo XX? En hoe kan de volledige overkapping concreet gerealiseerd worden, zowel technisch als financieel? Het doel zijn overtuigende beleidsvoorstellen.

Een overzicht van enkele projecten en realisaties: 

  • De eerste vier studies van de Ringland Academie zijn voorgesteld in april 2016 op een infoavond voor het grote publiek in De Roma.
  • In mei 2016 hebben 2.000 burgers op initiatief van de Ringland Academie de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen nauwkeurig in kaart gebracht via meetsensoren aan hun raam. Dat citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen verliep in samenwerking met onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen en kreeg steun van de stad Antwerpen. Twee jaar later breidde De Standaard dit onderzoek uit naar heel Vlaanderen.
  • In 2016 en 2017 had de Ringland Academie een grote inbreng in de workshops die opgezet zijn door de leefbaarheidsintendant. De Ringland-experts maken ook deel uit van de werkbanken Overkapping, Oosterweel, Routeplan 2030, Haventracé en R1-Zuid binnen de Werkgemeenschap.  
  • In het voorjaar van 2018 lanceerde Ringland opnieuw een crowdfunding voor twee bijkomende studies. Die droegen oplossingen aan voor resterende knelpunten bij de overkapping zoals die door de zes ontwerpteams onder leiding van de overkappingsintendant werden uitgetekend. Studie 1 toonde aan dat Oosterweel-light volledig overkapt kan worden en dat de aansluitingen op de Scheldetunnel enerzijds en op de Ring anderzijds veel eenvoudiger kunnen. Studie 2 zocht naar verbeteringen van de verschillende knooppunten, aan het Noordkasteel, het station Luchtbal en Schijnpoort.  
  • Die knooppunten werden in 2019 verder geoptimaliseerd in intensieve ‘scrumsessies’ met Lantis.
  • Sinds 2020 nemen de experts deel aan de projectwerkbanken voor het ontwerp van de Ringparken.
  • De Academie werkte samen met het bureau Vectris een voorstel uit voor de aansluiting van het systeem van gescheiden verkeer op de zuidelijk Ring op dat van het gemengd verkeer op de noordelijk Ring. Daarover vindt in 2021 overleg plaats met Lantis. 
  • In 2021 zijn er ook verdere scrumsessies over de knoop Oost (aansluiting op de E313).