Meer ruimte en groen

Op de overkapping ontstaat ruimte voor veel meer groen: natuur en parken, sportvelden en speelruimte, volkstuinen en stadslandbouw. Er komt ook ruimte voor nieuwe woningen en publieke voorzieningen.

 

Even groot als de hele binnenstad 

Rond de knooppunten van openbaar vervoer ontstaat ruimte voor nieuwe betaalbare woningen, scholen en andere voorzieningen. Er is plaats voor zo’n tien ecologische woonwijken. Daarmee kan zowel de verwachte bevolkingsgroei worden opgevangen als de stadsvlucht gekeerd. 

Kernstad en voorstad eindelijk verbonden

De huidige Ring vormt een barrière tussen de binnenstad en de voorstad. De overkapping verbindt die wijken opnieuw. Zeker voor kwetsbare wijken met weinig groen is dat een historische stap vooruit. Zo wordt de volledige overkapping van de Ring de gedroomde ruimte voor ‘Antwerpen, stad van de 21ste eeuw’.

Ringland is goed voor het klimaat

Ringland functioneert als een volwaardige groene verbinding, als de ontbrekende schakel tussen de parken uit het ruimtelijk structuurplan: het Laaglandpark, het Rivierenhof, het vliegveld van Deurne, park Den Brandt-Nachtegalenpark en het Zuiderpark. Door de overkapping kan die verbinding uitgroeien tot een volwaardig ecologisch systeem. 

Het Schijn, een Ringrivier en wadi’s vangen het overtollige regenwater uit de woonwijken op. Dat is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Voorts denkt de Ringland Academie samen met de Universiteit Antwerpen, de hogescholen en alle stakeholders na over de energiehuishouding in de hele ringzone. De overkapping biedt kansen voor innovatieve systemen voor warmterecuperatie, hernieuwbare energiebronnen en stadsverwarming.

Ringland en de stad