Wie zijn wij?

Ontdek de kernvrijwilligers van Ringland, een toffe bende die zich engageert om de droom van Ringland waar te maken! 

Vele handen maken werk licht

De vrijwilligers van Ringland, dat zijn burgers met een hart voor hun stad en regio. Met honderden zijn ze, om draagvlak te creëren, studies uit te voeren en aan beleidsbeïnvloeding te doen. Iedereen helpt mee volgens haar of zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Een kern van vrijwilligers engageert zich om Ringland mee vorm te geven door:

  • mee te werken aan de co-creatie van de Ringland-droom,
  • het grote publiek te informeren over Ringland,
  • het beleid te informeren over de te ondernemen stappen,
  • de vrijwilligersorganisatie Ringland intern te ondersteunen. 

Ontdek hier de mensen die Ringland actief proberen waar te maken, om Antwerpen te zien evolueren naar een leefbare, gezonde stad met een duurzame mobiliteit, kortom een stad voor de 21ste eeuw.