Wat is Ringland?

Droombeeld van de overkapping boven de grond.

Ringland is het land dat ontstaat door de overkapping van de Antwerpse Ring. 
Een volledige overkapping met gescheiden tunnels voor stadsregionaal en doorgaand verkeer biedt niets dan voordelen voor de gezondheid en het leefmilieu, de mobiliteit en de stadsontwikkeling.

Met Ringland wordt Antwerpen de meest leefbare regio van Europa op het gebied van leefmilieu, mobiliteit, stadsontwikkeling en participatie. Een half miljoen inwoners geniet zo van een betere leefbaarheid. Ook de haven en de bedrijven gaan er fors op vooruit qua bereikbaarheid. 

Tegelijk is het co-creatief werken van burgers, ambtenaren en overheden een ongeziene proeftuin voor participatie op deze schaal. Het is dé manier om in de 21ste eeuw kleine en grote planningsprocessen aan te pakken. Ringland is zo de hefboom voor de uitbouw van een gezonde, leefbare en klimaatneutrale stad, voor en met burgers.