Privacyverklaring

Ringland respecteert je privacy en houdt je gegevens alleen bij om je te kunnen informeren over de voortgang van het Ringland-project, waarvoor je interesse hebt getoond. Dat kan via brieven, mails, nieuwsbrieven, telefonisch contact, tenzij door jou anders gewenst. Adresgegevens worden niet verkocht, uitgeleend, geruild of verhuurd aan derden. Je hebt recht op inzage in je gegevens en kunt daar ook een kopie van bekomen. Je kunt je gegevens laten aanpassen of laten schrappen uit het bestand door een mail te sturen naar info@ringland.be.

Dit beleid is opgesteld conform de Europese verordening ter bescherming van de privacy en de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. De uitgebreide versie van dit beleid is hier beschikbaar.