Zorro

Op initiatief van Ringland is in de Antwerpse zuidoostrand Zorro gelanceerd: het burgerplatform ZuidOostRand RouteOverleg. Samen met burgers van de gemeenten Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem maakt Ringland met dit pilootproject werk van de modal shift naar duurzamer verkeer. Zo geeft de burgerbeweging vorm aan een van de afspraken uit het Toekomstverbond.

In de Antwerpse zuidoostrand zijn de meeste afstanden fietsbaar. Toch beheerst de auto er de openbare ruimte. Ook het openbaar vervoer kan er beter. Zorro bekijkt ook de verbindingen met de aangrenzende Antwerpse districten, de Rupelstreek en de gemeenten Wijnegem, Ranst en Lier. 

Zorro heeft ettelijke voorstellen uitgewerkt om de modal shift concreet te maken. Ze werden eind 2020 in een lijvig rapport gegoten dat werd overhandigd aan de Vervoerregio Antwerpen. In 2022 werden ook aan de bevoegde federale en Vlaamse ministers en aan De Lijn nota's met voorstellen voor beter openbaar vervoer overhandigd. Voorstellen voor vlotte tangentiële fietsroutes rond de stad Antwerpen werden in deze nota gegoten, die voor betere radiale fietsroutes, van en naar de stad, in deze nota. Ook de voorstellen voor fietsparkeren bij je thuis zijn terug te vinden in een nota voor de gemeentebesturen van de zuidoostrand. Voorts werkte het team een ‘tool’ uit, de Modal Selfie, die elke burger uitdaagt zelf de stap te zetten naar duurzame verplaatsingen.

Het jongste initiatief van Zorro is Tramvinken, een burgeronderzoek in samenwerking met TreinTramBus. Vrijwilligers noteren met de secondewijzer in de hand structurele vertragingen van het tramverkeer, evenals de oorzaken daarvan. De resultaten worden gepresenteerd aan De Lijn en de wegbeheerders, zodat de knelpunten kunnen worden aangepakt. 

Update september 2023: wegens gebrek aan verdere projectfinanciering heeft Ringland de werking van Zorro moeten stopzetten en afscheid moeten nemen van coördinator Dirk De Weerdt. Lees hier meer. 
 

Zorro-rapport 2021.