Zorro

Op initiatief van Ringland is in de Antwerpse zuidoostrand Zorro gelanceerd: het burgerplatform ZuidOostRand RouteOverleg. Samen met burgers van de gemeenten Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem maakt Ringland met dit pilootproject werk van de modal shift naar duurzamer verkeer. Zo geeft de burgerbeweging vorm aan een van de afspraken uit het Toekomstverbond.

In de Antwerpse zuidoostrand zijn de meeste afstanden fietsbaar. Toch beheerst de auto er de openbare ruimte. Ook het openbaar vervoer kan er beter. Zorro bekijkt ook de verbindingen met de aangrenzende Antwerpse districten, de Rupelstreek en de gemeenten Wijnegem, Ranst en Lier. 

In 2020 heeft Zorro voorstellen uitgewerkt om de modal shift concreet te maken. Ze werden in een lijvig rapport gegoten dat werd overhandigd aan de Vervoerregio Antwerpen. Het team werkte ook een ‘tool’ uit, de Modal Selfie, die elke burger uitdaagt zelf de stap te zetten naar duurzame verplaatsingen.

Zorro-rapport 2021.