Wat is het Toekomstverbond?

In 2017 sloten de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal, de Vlaamse overheid en het Antwerpse stadsbestuur het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping van de Antwerpse Ring te komen.

Met het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid kwamen de partners overeen dat

  • er 1,25 miljard euro wordt uitgetrokken voor leefbaarheidsprojecten, als eerste fase van de volledige overkapping van de R1;
  • de Oosterweelverbinding er komt voor het stadsregionale verkeer, terwijl het doorgaande verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen;
  • de mobiliteit in de grote vervoerregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, zodat het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50);
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt in de Werkgemeenschap, met inspraak van de burgers.

 

 

De vier krachtlijnen van het Toekomstverbond van 2017.
Het Toekomstverbond heeft o.m. betrekking op de Oosterweelverbinding, het Haventracé én de overkapping van de Antwerpse Ring.