Wat is de modal shift?

De overkapping is pas realiseerbaar als er minder autoverkeer rijdt, zowel over de Ring zelf als in de hele omgeving. Daarom is in het Toekomstverbond een ‘modal split 50/50’ afgedwongen: tegen 2030 mag nog maar de helft van de verplaatsingen in de regio gebeuren met auto’s of vrachtwagens. Nu is dat nog 70 procent, tegenover 30 procent verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de binnenstad is de 50/50 al een feit, daarbuiten en vooral in de rand nog lang niet. Daar is dus een ‘modal shift’ nodig.

Omdat vervoersmaatregelen ruimer bekeken moeten worden dan alleen op het niveau van de stad, is de Vervoerregio Antwerpen opgericht. Die omvat naast de stad Antwerpen nog 31 omliggende gemeenten. De ambitie is om in die hele regio tot een ‘modal shift 50/50’ te komen.

Mooie woorden volstaan echter niet. Het komt erop aan die ambitie via het Routeplan 2030 te verankeren in concrete maatregelen. 

Met het burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken en het burgerplatform Zorro spant ook Ringland zich in om iedereen te overtuigen van de noodzaak van een modal shift.

Modal shift grafiek.