Wat is het Routeplan 2030?

Tegen 2030 moet in de hele Vervoerregio Antwerpen een modal shift 50/50 naar duurzamer verkeer gerealiseerd zijn. Het Routeplan 2030 moet die ambitie vertalen in concrete maatregelen.

Alle burgers in de hele regio moeten ervan overtuigd worden dat de auto niet het eerste en enige vervoermiddel is. Er moeten dan wel voldoende alternatieven voorhanden zijn. Het openbaar vervoer moet verder uitgebouwd worden, onder meer met een ‘lightrail’ als voorstadsnetwerk. Daarnaast moeten de 32 gemeenten van de Vervoerregio goed samenwerken, en moet er ook meer afstemming zijn tussen De Lijn en de NMBS.

Voorts kunnen de fietsvoorzieningen verder uitgebouwd worden, met deelfietsen, veilige fietspaden en fietssnelwegen, enzovoort. Voor de zuidoostrand werkte het burgerplatform Zorro in 2020 daartoe al voorstellen uit. Ze werden gebundeld in het lijvige Zorro-rapport, dat werd overhandigd aan de Vervoerregio.

Peter Vermeulen van Ringland is namens de burgerbewegingen covoorzitter van de werkbank Routeplan.

De 32 gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen.