Wat is Zorro?

Op initiatief van Ringland is in de Antwerpse zuidoostrand Zorro gelanceerd: het burgerplatform ZuidOostRand RouteOverleg.

Samen met burgers van de gemeenten Mortsel, Edegem, Hove, Boechout, Kontich, Lint, Borsbeek en Wommelgem maken we met dit pilootproject werk van duurzame mobiliteit. Zo geven we vorm aan een van de afspraken uit het Toekomstverbond tussen de overheid en de Antwerpse burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal.

Zorro_logo

In deze stadsrand zijn de meeste afstanden fietsbaar. Toch beheerst de auto er de openbare ruimte. Ook het openbaar vervoer kan er beter. We bekijken met Zorro ook de verbindingen met de aangrenzende Antwerpse districten, de Rupelstreek en de gemeenten Wijnegem, Ranst en Lier.

Zorro heeft voorstellen uitgewerkt om de modal shift concreet te maken. Ze werden in een lijvig rapport en ettelijke nota's gegoten die werden overhandigd aan de Vervoerregio Antwerpen, de beleidsverantwoordelijken en De Lijn. Het team werkte ook een ‘tool’ uit, de Modal Selfie, die elke burger uitdaagt zelf de stap te zetten naar duurzame verplaatsingen.

Bij gebrek aan werkingsmiddelen heeft Ringland in september 2023 helaas afscheid moeten nemen van zijn coördinator. De werkgroep Tramvinken, die de doorstroming van het tramverkeer monitort, is nog wel actief.