Nieuws

Zorro doet ministers en De Lijn voorstellen voor beter openbaar vervoer

dinsdag 8 maart 2022

Het burgerplatform Zorro heeft ettelijke voorstellen klaar voor een verbetering van het openbaar vervoer in de Antwerpse zuidoostrand. Ze worden bezorgd aan de bevoegde federale en Vlaamse ministers en aan De Lijn.

De Antwerpse omgeving is sterk verstedelijkt. Toch gebeurt 70% van de verplaatsingen nog met de auto. De Vervoerregio Antwerpen wil dat aandeel terugdringen tot 50%. Dat is ook een voorwaarde om een verkeersinfarct te voorkomen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Ring. Volgens het Toekomstverbond tussen de overheid en de burgerbewegingen moet het aandeel openbaar vervoer in de modal split tegen 2030 dan ook verdubbelen. Dat kan enkel als dat openbaar vervoer meer capaciteit aanbiedt en snellere verplaatsingen mogelijk maakt van punt A naar punt B en in zijn geheel comfortabel is.

Modal shift grafiek.

De logische prioriteitsvolgorde wordt dan trein, tram, bus, vervoer op maat in onderlinge aansluiting en in aansluiting met de STOP-modi (Stappen, Trappen (fiets), Openbaar vervoer, Personenwagens). De regio heeft een dens spoornet en de trein kan nog meer de rol van ruggengraat opnemen. Het totale concept moet duidelijk zijn en goed werken. Tariefintegratie met één kaart of app voor openbaar vervoer en deelmobiliteit zijn nodig.

Vier nota's

Vanuit die uitgangspunten goot de Zorro-werkgroep Openbaar Vervoer haar voorstellen in vier nota’s, gericht aan de federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, de Vlaamse ministers van Mobiliteit Lydia Peeters en van Omgeving Zuhal Demir, Vervoerregio Antwerpen en De Lijn.  

Infomarkt in Mortsel

De Zorro-vrijwilligers stellen hun vele ideeën voor op een infomarkt op zaterdag 23 april 2022 in de Parkschool in Mortsel. Lees hier meer.