Van bierkaartje tot burgerbeweging

Ruim twee decennia vóór het ontstaan van de burgerbeweging Ringland in 2014 lagen al de eerste ideeën voor het herinrichten en rondmaken van de Antwerpse Ring op tafel. Het zou nog bijna 25 jaar duren vooraleer het ontwerpbureau Stramien en vervolgens Ringland de grote doorbraak konden forceren. 

Onder het motto Een goed concept past op een bierkaartje lanceert het ontwerpbureau Stramien in 2012 Uit de ban van de ring, een nota die een ambitieus en concreet plan schetst voor de verkeersknoop op en rond de Antwerpse Ring. Stramien schuift een overkapping van de ringweg naar voren als integrale oplossing voor de mobiliteit én de leefbaarheid in Antwerpen. Gaandeweg is immers ook duidelijk geworden dat naast het mobiliteitsvraagstuk ook de leefbaarheid, gezondheid en stadsontwikkeling belangrijke aandachtspunten zijn voor de herinrichting van de Ring. Enerzijds maakt dat het dossier complexer. Maar anderzijds biedt het ‘ringland’ dat ontstaat boven op de autoweg ook de ultieme kans op een leefbare en groene stad. 

Bierkaartje

Met dat idee in het achterhoofd richt een groep geëngageerde burgers de vzw Het Ringgenootschap op, en op 14 februari 2014 dopen ze de burgerbeweging kortweg ‘Ringland’. Met een duurzame reorganisatie van de Antwerpse Ring en nieuw land erbovenop wordt Antwerpen volgens de burgerbeweging de meest leefbare regio: voor de inwoners, voor de haven en voor de bedrijvigheid in de ruime regio. Ringland gaat daarbij niet over één nacht ijs, en onderbouwt zijn ambitieuze voorstellen met concreet studiewerk. 

Ringland Opstart

Met het ontstaan van Ringland eisen burgers hun plaats op in het debat. Er ontstaat een nieuwe verhouding tussen burgers, politici en ambtenaren. Ze staan niet langer tegenover elkaar, maar opteren voor co-creatieve samenwerking. Dat innovatieve partnerschap biedt meteen het prototype om in de 21ste eeuw kleine en grote planningsprocessen aan te pakken. Ringland is op die manier dé hefboom voor de uitbouw van een gezonde en leefbare stad, voor en mét burgers. De burgerbeweging kan in een mum van tijd rekenen op een breed draagvlak.