Duurzame en vlotte verplaatsingen

De overkapping is pas realiseerbaar als er minder autoverkeer is, zowel over de Ring als in de ruime omgeving. Daarom is in het Toekomstverbond een ‘modal split 50/50’ afgedwongen: tegen 2030 mag nog maar de helft van de verplaatsingen gebeuren met auto’s of vrachtwagens. Nu is dat nog 70 procent, tegenover 30 procent verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. 

Buiten de stad en vooral in de rand is 50/50 nog lang niet gerealiseerd. Er is dus een modal shift nodig. In de binnenstad is 50/50 al wel gerealiseerd en moet de ambitie hoger liggen. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat 70 procent duurzame verplaatsingen daar haalbaar is.

Modal shift grafiek.
Modal split in andere steden

Investeringen in fiets en openbaar vervoer

Het Routeplan 2030 moet de ambitie van een modal split 50/50 vertalen in concrete maatregelen. Wanneer voldoende en kwaliteitsvolle alternatieve modi voorhanden zijn, kunnen burgers overtuigd worden de auto niet te zien als eerste en enige vervoersmodus. Het openbaar vervoer moet verder uitgebouwd worden, onder meer met een ‘lightrail’ als voorstadsnetwerk.
Daarnaast moeten de 32 gemeenten van de Vervoerregio goed samenwerken, en moet er ook meer afstemming zijn tussen De Lijn en de NMBS. Voorts kunnen de fietsvoorzieningen verder uitgebouwd worden, met deelfietsen, veilige fietspaden en fietssnelwegen, enzovoort.
Ook rekeningrijden zal de ‘modal shift’ naar duurzamer verkeer stimuleren.

Vlot en veilig door gescheiden tunnels

Het doorgaande en stadsregionale verkeer scheiden leidt tot minder weefbewegingen en meer veiligheid. Zo verhoogt tegelijk ook de capaciteit van de Ring, wat leidt tot tijdswinst.

In het Toekomstverbond is beslist om het principe van het gescheiden verkeer, zoals voorgesteld door Ringland, uit te werken. Op de zuidelijke Ring komen aparte tunnels voor het doorgaande en voor het stadsregionale verkeer.

De Antwerpse Ring vandaag: veel onveilige weefbewegingen.

Aangepaste snelheid op de Ring en in de stad

Ringland dringt erop aan dat het stadsregionale verkeer maximaal 90 km/u rijdt in de doorgaande tunnels en 70 km/u in de lokale tunnels. Op de Nieuwe Singel mag het niet sneller dan 50 km/u. In de wijken geldt zone 30. Voor de leefbaarheid en de veiligheid is het aangewezen ook nu al op de huidige Ring de snelheid te verlagen tot 80 km/uur.

Oosterweel enkel voor stadsregionaal verkeer

De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond. Dankzij het volgehouden pleidooi van de burgerbewegingen is in het Toekomstverbond vastgelegd dat die nieuwe Scheldekruising enkel voor stadsregionaal verkeer bestemd is.

Haventracé voor doorgaand verkeer

Doorgaand en zwaar (haven)verkeer hoort niet thuis in de stad, en dus ook niet op een ringweg dwars door de stad. Het Toekomstverbond leidt dat verkeer over het noordelijker gelegen Haventracé. Dat vergt een versterking van de Tijsmanstunnel en de A12. Tegelijkertijd moet de leefbaarheid in die omgeving omhoog. Tussen het knooppunt A12/E19 in Ekeren en de E313 in Wommelgem moet de nieuwe verbinding A102 aangelegd worden in een tunnel.
 

Ringland Mobiliteit Vlotter en veiliger verkeer antwerpen

Een plan voor de hele vervoerregio

Omdat het niet realistisch noch efficiënt is om maatregelen te beperken tot de stad alleen, is de Vervoerregio Antwerpen opgericht. Die omvat naast de stad Antwerpen nog 31 gemeenten. De ambitie is om in die hele regio met het Routeplan 2030 tot een ‘modal split 50/50’ te komen.