Wat is het Haventracé?

Het Haventracé zal het doorgaande verkeer en het havenverkeer wegleiden van de Antwerpse Ring naar een noordelijkere route.

Volgens het Toekomstverbond tussen de burgerbewegingen en de overheid moet het doorgaande verkeer en het havenverkeer geweerd worden van de Antwerpse Ring. Het zal weggeleid worden naar een noordelijker tracé. Dat Haventracé omvat de bestaande R2 – van de E34 op Linkeroever, door de haven, via de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel (die versterkt wordt) – langs de A1-Noord en de nog aan te leggen A102 tussen het knooppunt A12/E19 in Ekeren en de E313 in Wommelgem. Die A102 moet aangelegd worden in een tunnel. 

De werkbank Haventracé, o.l.v. provinciegouverneur Cathy Berx en Dirk Cleiren als afgevaardigde van de burgerbewegingen, overlegt met alle stakeholders over de plannen, rekening houdend met de bekommernissen van burgers en actiegroepen in de omgeving. De Vlaamse regering heeft in 2020 ook het ‘Complex Project Oostelijke Verbinding’ opgestart, dat ook andere aspecten bekijkt, zoals bv. de spoorontsluiting en het Albertkanaal

Het Toekomstverbond heeft o.m. betrekking op de Oosterweelverbinding, het Haventracé én de overkapping van de Antwerpse Ring.