Ontdek de Ringland Academie

De Ringland Academie bestudeert de concrete realisatie van de volledige overkapping, zowel technisch als financieel. Het doel zijn overtuigende beleidsvoorstellen.

In de Ringland Academie zitten experts met uiteenlopende achtergronden, wetenschappers van de universiteiten en ondernemers. Ze denken na over de stad van de toekomst en diepen de Ringland-plannen verder kritisch uit op de drie basisthema’s: mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling. Ze bekijken ook hoe Ringland een positieve bijdrage kan leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven (zoals het klimaatplan, het groenplan of Labo XX). 

Dankzij crowdfunding werden in 2015 en 2018 al zes studies gerealiseerd: 

  • over mobiliteit i.s.m. Vectris – Lees meer 

Download de studie van VECTRIS

  • over luchtkwaliteit en gezondheid i.s.m. VITO en artsen van de UGent, de KU Leuven en de Universiteit Hasselt – Lees meer 

Download de luchtkwaliteitsstudie van VITO
Download de gezondheidsstudie in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS one

De Ringland Academie heeft ook een grote inbreng aan de onderhandelings- en tekentafel, zoals in de diverse werkbanken (Overkapping, Oosterweel, Routeplan 2030, Haventracé, R1 Zuid enz.) en scrumsessies binnen de Werkgemeenschap.   

Op initiatief van de Ringland Academie zijn ook de burgerwetenschapsprojecten CurieuzeNeuzen en Straatvinken opgezet. 

Lees meer over de Ringland Academie in Het Ringland Boek (p. 84-105).


Doe mee

Wil je vanuit je kennis of expertise bijdragen en meewerken aan de zoektocht naar oplossingen voor het Ringland-verhaal? Doe dan mee met de Ringland Academie. Zowel praktijkdeskundigen, academici, professionals, beleidsmakers als gewone enthousiastelingen zijn welkom. Ringland biedt je de ruimte voor al je ideeën en een boeiend discussieplatform om die te delen met andere specialisten. Meld je aan via info@ringland.be