Toekomstverbond

In 2017 sloten de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal, de Vlaamse overheid en het Antwerpse stadsbestuur het Toekomstverbond, een akkoord om samen tot een volledige overkapping van de Antwerpse Ring te komen.

De partners kwamen overeen dat

  • er 1,25 miljard euro wordt uitgetrokken voor leefbaarheidsprojecten, als eerste fase van de volledige overkapping van de R1;
  • de Oosterweelverbinding er komt voor stadsregionaal verkeer, terwijl het doorgaande verkeer het Haventracé rond de stad moet volgen;
  • de mobiliteit in de grote vervoerregio (van Beveren tot Brecht) verbeterd moet worden via een Routeplan 2030, zodat het aantal verplaatsingen met de auto vermindert, dankzij een modal shift naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (modal split 75/25 naar 50/50);
  • er voortaan constructief wordt samengewerkt in de Werkgemeenschap, met inspraak van de burgers.
Het Toekomstverbond heeft o.m. betrekking op de Oosterweelverbinding, het Haventracé én de overkapping van de Antwerpse Ring.