Afscheid van Zorro en coördinator Dirk De Weerdt

woensdag 13 september 2023

Zorro, het burgerplatform in de zuidoostrand rond de modal shift, stopt er noodgedwongen mee. Meer dan drie jaar lang heeft Dirk De Weerdt als coördinator vanuit Ringland zijn schouders gezet onder dit pilootproject. Onder zijn leiding werkten een 30-tal vrijwilligers vele concrete voorstellen uit voor het fietsverkeer, het openbaar vervoer, leefbare buurten enzovoort. Noodzakelijk en dringend werk in het kader van het Toekomstverbond, dat zowel door burgers als door overheden enorm gewaardeerd werd. Maar gebrek aan verdere projectfinanciering dwingt Ringland er helaas toe dit pilootproject stop te zetten. 

De voorbije drieënhalf jaar heeft Zorro-coördinator Dirk De Weerdt als deeltijdse Ringland-medewerker fantastisch werk geleverd met de zoektocht naar wat nodig is om in de Antwerpse zuidoostrand de modal shift naar duurzamer verkeer te realiseren. Samen met een 30-tal gemotiveerde vrijwilligers werkte hij bruikbare voorstellen uit voor de netwerken van fiets en openbaar vervoer in de regio. De Zorro’s lanceerden de tool Modal Selfie waarmee mensen kunnen autominderen, stimuleerden deelmobiliteit en tekenden recepten uit voor leefbare buurten. Zorro is ook de bakermat van het nieuwe, nog lopende doorstromingonderzoek Tramvinken. Tot slot was Zorro zopas nog mee de drijvende kracht achter een brede Antwerpse coalitie rond de modal shift

Onder leiding van Dirk De Weerdt werkten de Zorro-vrijwilligers ettelijke nota's en rapporten uit voor duurzamer verkeer en leefbare buurten. (© VJA/Ringland)
Enorm gewaardeerd

Zo heeft Zorro in het kader van het Toekomstverbond een nieuw actieterrein toegevoegd aan de Ringland-werking. De resultaten die de Zorro’s onder leiding van Dirk bereikt hebben, worden enorm gewaardeerd door zowel burgers als overheden. Helaas dwingen de financiële feiten ons tot dit pijnlijke afscheid. De projectsubsidie van de Vlaamse overheid die de opstart van Zorro mogelijk maakte, is al lang op en we hebben geen middelen meer kunnen vinden om het project voort te zetten. Verdere financiële steun, bv. vanuit de Vervoerregio Antwerpen of andere overheidspartners, is er nooit gekomen.

Ringland vindt dat bijzonder jammer, want we zijn ervan overtuigd dat Zorro een belangrijke rol speelde – en nog zou kunnen spelen – in de mobiliteitstransitie. Burgerparticipatie blijft daarbij volgens ons meer dan noodzakelijk. Ringland zal zich hoe dan ook blijven inzetten voor een vlottere en gezondere mobiliteit, maar we zullen Dirk en zijn enthousiasme daarbij moeten missen.

We danken Dirk van harte en wensen hem proficiat voor alles wat hij samen met de Zorro’s bereikt heeft!

  • Op de blog van Ringland maakt Dirk De Weerdt de balans op van drie jaar Zorro. Hij geeft ook aan hoe de erfenis van het burgerplatform voortgezet kan en moet worden. Lees hier het verhaal van Dirk. 
  • Alle info, nota's en rapporten met voorstellen blijven beschikbaar op www.ringland.be/zorro. Blijf het nieuws over de modal shift en de nieuwe coalitie volgen via de nieuwsbrief van Ringland.