Tramvinkers gezocht voor doorstromingsonderzoek

donderdag 26 januari 2023

Het onderzoek van Zorro en TreinTramBus naar de doorstroming van het tramverkeer in Antwerpen krijgt een vervolg. Vrijwilliger Erik Heylen deed vorig jaar tijdens ettelijke tramritten al eerste, revelerende tellingen. Ringland en TreinTramBus bouwen dat initiatief nu verder uit tot een volwaardig burgeronderzoek. We zoeken enthousiaste tramvinkers die systematisch en met de secondewijzer in de hand structurele vertragingen willen noteren. We gaan De Lijn trekken!

De gemiddelde snelheid van de trams in Antwerpen ligt tegenwoordig niet veel hoger meer dan de eerste elektrische trams van 120 jaar geleden. Tot die conclusie kwam vrijwilliger Erik Heylen vorig jaar op basis van zijn gedetailleerde metingen op ettelijke tramritten. Samen met TreinTramBus en Zorro, de werkgroep van Ringland voor de modal shift, suggereerde hij ook oplossingen.

Ringland en TreinTramBus breiden dat onderzoek naar de doorstroming van de trams in Antwerpen nu verder uit tot een volwaardig burgeronderzoek. Op termijn willen we zo de evolutie van alle tramlijnen opvolgen. Op korte termijn beginnen we met de zogenaamde M-lijnen, die de basisstructuur zullen uitmaken van het toekomstige tramnet (het huidige net wordt de komende jaren geherstructureerd). De M-lijnen zijn de trams tussen de stad en de rand die meestal deels gebruikmaken van de metrokokers en verder overwegend in eigen bedding rijden.

Secondewijzer in de hand

We beginnen met de tramlijnen 1, 8 en 10. Later volgen de lijnen 3, 9 en 15 en de lijnen 2, 5 en 6. Ten slotte gaan we ook de doorstroming na van de ‘stadstrams’ 4, 7, 11, 12 en 24, die vooral door de kernstad rijden, vaak niet in eigen bedding.

Concreet zoeken we voor al die lijnen enthousiaste vrijwilligers die alle structurele vertragingen tijdens een heen- en terugrit systematisch willen noteren. We hopen op genoeg ‘regelmatige tramreizigers’ die het traject van hun tramlijn al min of meer goed kennen. Voor die registratie ben je idealiter met tweeën: iemand die met de secondewijzer in de hand de tijden opschrijft en iemand die de omgeving van de tram in het oog houdt. Zo kan je ook nagaan waarom de tram precies vertraagt of opgehouden wordt. Wij zorgen voor invulbladen waarop je alle haltes en verkeerslichten kan noteren, evenals alle andere vormen van vertraging.

Is dat tramvinken iets voor jou? Stel je dan kandidaat via dit formulier. Ken je in je omgeving nog mogelijke kandidaat-tramvinkers? Spreek ze zeker aan en vraag ze ook het formulier in te vullen. We plannen binnenkort een eenmalige informatiebijeenkomst voor alle tramvinkers, waarbij je een korte opleiding en het formulier krijgt.

De Lijn

Ringland, Zorro en TreinTramBus stemden dit initiatief grondig af met De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij staat open voor dit soort burgeronderzoek. Ze kijkt mee uit naar de resultaten en de mogelijkheden om problemen aan te pakken. We bespreken dit initiatief ook met de Vervoerregio, zodat we ook alle wegbeheerders, de stad en de Vlaamse overheid kunnen betrekken.

We beseffen maar al te goed dat de huidige situatie van het Antwerpse openbaar vervoer in het algemeen en van de trams in het bijzonder een groot probleem vormt. Maar we gaan de uitdaging aan om oplossingen voor te stellen op basis van feitenkennis. We hopen op een enthousiaste groep tramvinkers die mee het tij willen helpen te keren, met gefundeerde maar positieve kritiek, tot de cijfers over de doorstroming zo straf verbeteren dat iedereen de tram op wil.

We gaan De Lijn trekken!