Enkele concrete realisaties

Ringland zorgt mee voor redding groot deel Sint-Annabos

In de oorspronkelijke plannen van de BAM (nu Lantis) bedreigden het voorziene slibstort en de werfinrichting voor de bouw van de Oosterweelverbinding een zeer groot deel van het Sint-Annabos op Linkeroever. Onder druk van de burgerbewegingen en actiegroepen, en na onderhandelingen door de intendant, is een andere oplossing gevonden voor het slibstort. De werf zal ook minder ruimte in beslag nemen. Daardoor is het bos grotendeels gered.

Sint Annabos
Ringland redt het Noordkasteel en de historische SAMGA-silo’s 

Experts van de Ringland Academie overtuigden bouwheer Lantis in 2018 van de ‘paperclip’, een vereenvoudigd verkeersknooppunt ter hoogte van het Noordkasteel. Door die knoop ook meer westwaarts op te schuiven wordt minder beslag gelegd op de groene ruimte rond de vijvers van het Noordkasteel. Dankzij een lichte aanpassing van het geplande tunneltracé hoeven de historisch waardevolle SAMGA-silo’s ook niet gesloopt te worden.

Samga
Ringland maakt de bouw van noordelijke Ring goedkoper

In de oorspronkelijke plannen had de BAM (nu Lantis) de beide tunnelkokers van de Ring die onder het Albertkanaal doorlopen op elkaar gestapeld. De burgerbewegingen hebben aan de onderhandelingstafel met Lantis met succes gepleit voor een ontwerp met twee kokers naast elkaar. Dat maakt de bouw ervan een stuk goedkoper.

Ringland vergroot het Ringpark Schijn

De goedgekeurde omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding voorziet in een ‘verbindingsweg’ tussen het op- en afrittencomplex van de Noordersingel en Schijnpoort. Op die plannen ligt die nog aan de buitenzijde van de Ring, vlak tegen de Ten Eekhovelei. De burgerbewegingen lanceerden het idee om die verbindingsweg aan de binnenzijde van de Ring te bouwen, tegen het waterzuiveringsstation aan. Dat concept is verder uitgewerkt in diverse scrumsessies en vervolgens goedgekeurd. Lantis neemt dat nieuwe voorstel in 2022 op in een ‘wijzigende vergunningsaanvraag’. Het ontwerpteam van Ringpark Het Schijn integreert die extra groene ruimte alvast in hun plannen.

Knooppunt Schijnpoort.
Ringland reorganiseert het kruispunt aan de Groenendaallaan

Ringland is blijven hameren op een voorstel om het knooppunt Groenendaallaan veel veiliger en aantrekkelijker te maken, door het verkeer niet op het maaiveld maar op -1 te laten aansluiten op de Ring. In diverse scrumsessies is het ontwerp geoptimaliseerd. Het knooppunt komt uiteindelijk op -½ terecht, maar het belangrijkste is dat het Ringpark Groenendaal er nu overheen plooit. Dat maakt het veel ruimer en aangenamer voor fietsers en voetgangers. Ook de ecologische verbinding naar het noorden toe vaart er wel bij.

Knooppunt aan de Groenendaallaan voor en na de co-creatie met meer ruimte voor park.
Ringland verkrijgt een bredere fietskoker in de Oosterweeltunnel

Samen met stRaten-generaal en Ademloos pleitte Ringland er met succes voor om het fietspad in het ontwerp van de nieuwe Scheldetunnel te verbreden van 4 naar 6 meter.

Ringland maakt de spaghettiknoop compacter

In de werkbank R1-Zuid overtuigde Ringland de ontwerpers ervan de spaghettiknoop aan de Kennedytunnel veel compacter te maken. De aansluiting van de A12 richting Gent wordt aangepast, en de op- en afritten van de Ring zullen in de toekomst aantakken op de directe verbinding van de Leien naar het Kiel. Samen met de geplande vernieuwing van het station Zuid wordt ook de Silvertopstraat opnieuw ingericht, maar dan uitsluitend voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Die herschikking creëert ook veel extra ruimte voor Ringpark Zuid. Daar moet ook de overkapping van de Ring nog aan toegevoegd worden. 

Knoop Zuid
Ringland zorgt ervoor dat de werken op de noordelijke Ring ‘ineens tegoei’ gebeuren

Op aandringen van de burgerbewegingen gaf Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in februari 2021 aan Lantis de opdracht om te onderzoeken hoe, naast de pilootprojecten, ook de andere leefbaarheidsprojecten zoals Groen Hart Merksem-Luchtbal, Dam-Lobroekdok en Schijnpoort al tijdens de werken voor de Oosterweelverbinding kunnen worden overkapt. De werken moeten immers, zoals Ringland het al jaren stelt, ‘ineens tegoei’ gebeuren.

Ringland ondersteunt dat pleidooi in 2022 met een ludieke zomercampagne: met duizenden vakantiekaartje met ‘Groetjes vanop Ringland’ herinnert de burgerbeweging minister Peeters en minister-president Jan Jambon aan hun belofte. 

In oktober 2022 hakt het politiek stuurcomité effectief knopen door door ten behoeve van een maximale overkapping van de noordelijke Ring: de ringparken worden tegelijk met de Oosterweelverbinding uitgevoerd tegen 2030. Ook de financiering wordt vastgelegd: tolheffing moet zowel de modal shift als de tunnels en de overkapping financieren. Het ‘leefbaarheidsfonds’ voor de aanleg van de ringparken wordt bijna verdubbeld.

Overzicht van de noordelijke projecten na de beslissing van het politiek stuurcomité van oktober 2022.
Ringland verkrijgt de oprichting van een werkbank Financiering   

Op aandringen van de burgerbewegingen zal een werkbank Financiering meer duidelijkheid brengen over het budget voor de realisatie van het Toekomstverbond in het algemeen, en de volledige overkapping van de Ring in het bijzonder. Ringland trok al eigen middelen uit om de Universiteit Antwerpen in te schakelen voor die werkbank. In overleg met alle partners tekent het team van de universiteit een financieringsmodel uit.

 

Ringland realiseert doorbraak voor modal shift

Voor een betere mobiliteit in de Antwerpse regio is een uitbreiding van het sneltramnet en het voorstedelijk treinnet noodzakelijk. Op die nagel(s) hameren de burgerbewegingen al jaren, daarin gesteund door meer dan 30 Antwerpse actiegroepen die zich op initiatief van Ringland in 2023 verenigden in de Modal Shift Coalitie. Die bede werd in februari 2024 – eindelijk – verhoord op politiek niveau. Het politiek stuurcomité dat binnen de Vlaamse regering waakt over de voortgang van het Toekomstverbond, gaf een ‘go’ voor vier nieuwe spoorcorridors, nu ook mét financieel engagement. Voorts zullen om het tij van achterstallige investeringen te keren versneld minstens 30 nieuwe tramstellen worden gekocht en twee nieuwe tramstelplaatsen worden gebouwd.

(Update 3.2.2024)

Het akkoord over de modal shift.