Doorbraak voor overkapping noordelijke Ring en financiering

donderdag 25 februari 2021

Lantis gaat onderzoeken hoe de leefbaarheidsprojecten Groen Hart Merksem-Luchtbal, Dam-Lobroekdok en Schijnpoort al tijdens de werken voor de Oosterweelverbinding kunnen worden uitgevoerd en of ook de resterende gaten meteen dicht kunnen.

Die toezegging komt er twee weken na de zevende verjaardag van Ringland, waarbij de burgerbewegingen onder meer dit als een van hun dringende eisen formuleerden. Het zou immers absurd zijn na 'de werf van de eeuw' nog eens een nieuwe werf op te starten voor het allerbelangrijkste leefbaarheidsproject: de volledige overkapping.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters kondigde tijdens de Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding in het Vlaams Parlement aan dat Lantis effectief budget zal uittrekken voor dat onderzoek.

Lydia Peeters.
Ook werkbank Financiering van start

Nog meer goed nieuws uit de 'Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding': ook de werkbank Financiering, een ander pleidooi van Ringland, gaat eindelijk van start. Die zal meer duidelijkheid brengen over het budget voor de overkapping. Ringland trok al eigen middelen uit om de Universiteit Antwerpen in te schakelen voor die werkbank. In overleg met alle partners tekent de UAntwerpen de komende twee jaar een financieringsmodel uit. Ringland is ervan overtuigd dat de overkapping meer opbrengt dan dat ze kost.

Nu nog de modal shift en het Haventracé

Op verontruste vragen van parlementsleden dat het geld op zal zijn wanneer de Oosterweelverbinding gerealiseerd is, antwoordde minister Lydia Peeters dat 'de overkapping, de modal shift en het Haventracé essentiële pijlers van het Toekomstverbond zijn en blijven'. Ze benadrukte dat de Vlaamse regering alle engagementen van het verbond wil nakomen.

Dat is alvast een geruststelling. Nu komt het erop aan de daad bij het woord te voegen. Onder meer investeringen in duurzamer verkeer kunnen niet langer wachten. De burgerbewegingen blijven in de diverse werkbanken aandringen op spoed.