Wat is een scrumsessie?

Een scrumsessie is een intens ontwerpproces met alle stakeholders om op korte tijd tot gedragen resultaat te komen. 

Met de zogenaamde ‘scrumsessies’ is een nieuwe norm gezet op het vlak van burgerparticipatie. Tijdens scrumsessies zitten stakeholders met tegengestelde visies en belangen toch samen aan tafel. Onder neutrale begeleiding worden eerst breed gedragen doelstellingen geformuleerd. Samen met een derde ontwerper die losstaat van de tegengestelde visies wordt vervolgens aan ontwerpend onderzoek gedaan. Op die manier worden schijnbaar onverzoenbare visies uiteindelijk samengebracht tot een coherente en door iedereen gedragen ontwerpoplossing.

Onder meer voor de knooppunten Schijnpoort, Groenendaallaan en Noordkasteel is zo al een oplossing gevonden. In 2021 zijn ook scrumsessies opgestart voor de knopen Oost en Zuid.