Stuurgroep

In de stuurgroep van Ringland zitten mensen met een vast engagement die de strategie van de burgerbeweging uitzetten en bewaken. De stuurgroepleden zijn ook de vertegenwoordiging van de achterban van Ringland.

Ze komen gemiddeld elke zes à 8 weken samen. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep wordt de stand van zaken voorgelegd en besproken. Moeten er beslissingen genomen worden, dan worden die met de stuurgroep besproken.

De stuurgroep, dat zijn ...

De stuurgroep, dat zijn