Kernteam

Het kernteam bestaat uit de leden van de raad van bestuur van Het Ringgenootschap vzw en de drie vaste personeelsleden. Ze komen gemiddeld om de twee weken samen en volgen de lopende zaken op. 

Het kernteam, dat zijn ...

Het kernteam, dat zijn