Vraag

Waaraan besteedt Ringland zijn middelen?

De werkingskosten van Ringland bedragen ongeveer 140.000 euro per jaar. Die gaan voornamelijk naar de lonen van twee halftijdse medewerkers, de uitgaven voor communicatie (website, flyers, affiches enz.), kantoormateriaal en studies van gespecialiseerde studiebureaus in opdracht van de burgerbeweging. Voor projecten zoals Straatvinken worden projectsubsidies ingezet.

De voornaamste inkomstenbronnen zijn permanente opdrachten en giften van burgers en projectsubsidies van de Vlaamse of Antwerpse overheid.

Lees ook Waarvoor worden giften aan Ringland gebruikt?
 

Uitgaven en inkomsten