Waarom wordt het best eerst de ‘vierde koker’ aangelegd?

In het kader van het Toekomstverbond is beslist dat de volgende jaren al begonnen wordt met de aanleg van zeven Ringparken. Die parken hebben de bedoeling de leefbaarheid voor de omwonenden al te verbeteren, in afwachting van de volledige overkapping. Ze bieden niet alleen meer groen, met schermen en bermen moet ook de geluidsoverlast van de huidige Ring al verminderen.

Het ontwerpteam BUUR-Latz was het eerste dat klaar was met het landschapsontwerp voor het Ringpark Groene Vesten. Dat kwam tot stand na intensief overleg met experts en burgers in het werkatelier en de projectwerkbank. Het ziet er veelbelovend uit, maar Ringland plaatst er één grote kanttekening bij: voor de aanleg wordt onvoldoende rekening gehouden met het ultieme doel, de volledige overkapping. 

De werkbank R1-Zuid moet nog precies uittekenen hoe de ‘ondergrond’ van de overkapping eruit zal zien. Sowieso zullen er vier tunnelkokers komen: in de twee richtingen telkens één voor het doorgaande verkeer en één voor het stadsregionale verkeer. Het team van de intendant en het bureau ARUP hebben al bevestigd dat de aslijn (of het ‘midden’) van de toekomstige overkapte Ring daardoor terecht zal komen in het midden van de huidige rijvakken richting Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de spoorbruggen die niet gelijktijdig vervangen kunnen worden. Concreet komt het erop neer dat de vierde of buitenste tunnelkoker terechtkomt naast de bestaande Ring, ‘extra muros’ dus. Tussen de oprit Grotesteenweg en de afrit Borgerhout is dat net op de plaats waar het Ringpark Groene Vesten gepland is.

Als dat Ringpark de volgende jaren wordt aangelegd, is het onvermijdelijk dat een deel daarvan weer (tijdelijk) moet verdwijnen wanneer begonnen wordt met de bouw van de tunnelkoker. Daarom vraagt Ringland dat die vierde koker al in de eerste fase van de werken gebouwd wordt. Het grote voordeel is dat het Ringpark erbovenop dan meteen definitief gerealiseerd kan worden. Een (recupereerbaar) geluidsscherm kan tijdelijk zorgen voor de nodige beperking van de geluidsoverlast van de ernaast gelegen Ring. Lees meer

Groene vesten + SRW-DRW snede-01