Waarom gaat het allemaal zo traag?

De overkapping en bij uitbreiding het uitvoering van het hele Toekomstverbond is een complex proces. Vele overheden, burgergroeperingen, wijkcomités, diensten en administraties moeten op één lijn geraken. De diversiteit aan stakeholders en belangen maakt dat het traag gaat. Het gebrek aan een goed functionerend overkoepelend orgaan binnen de Werkgemeenschap is daarbij ook een handicap.

Nieuwe manier van werken

Het Toekomstverbond staat voor een totaal nieuwe manier van werken in Vlaanderen: het bijeenbrengen van verkokerde administraties, een andere rol voor de politiek én een nieuwe rol voor burgerorganisaties. Het is begrijpelijk dat dat niet meteen van een leien dakje loopt. En hoewel we graag zouden hebben dat het sneller gaat, moeten we beseffen dat deze veranderingen zo revolutionair zijn dat ze tijd nodig hebben om goed geïmplementeerd te worden.

Het bureau Möbius maakte i.s.m. de Universiteit Antwerpen al een evaluatie van de eerste jaren van de Werkgemeenschap. De aanbevelingen moeten resulteren in een betere werking, ook van de werkbanken. Ringland pleit voor een overzichtelijke structuur waarin de juiste diensten worden samengebracht om de voortgang van de werkbanken (Haventracé, Routeplan, R1-Zuid, enz.) en de onderlinge afstemming op zich te nemen.

Procedures

Specifiek voor de uitvoering van de werken moeten we ons ook bewust zijn van de complexe en tijdrovende procedures waar de bouwheer mee te maken krijgt. Vergunningen moeten aangevraagd worden. Er is telkens een openbaar onderzoek nodig. Als daarbij alles in orde is, moet de overheid de vergunning op tijd afleveren. Contracten met aannemersconsortia moeten voldoende flexibiliteit toelaten om nog verbeteringen door te voeren. Bouwkranen moeten beschikbaar zijn – op een gegeven moment zal 60% van alle bouwkranen van heel Europa aan de Oosterweel werken. Duizenden arbeiders moeten gevonden worden. Er moeten afnemers gevonden worden voor de overschot van de Oosterweelgrond.