Blijft een burgerbeweging nodig? Alles is toch al beslist?

De burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal engageren zich ten volle om de volledige overkapping van de Ring mee te realiseren. Ze zijn niet van plan om passief toe te kijken vanaf de zijlijn en te wachten tot die overkapping er ‘vanzelf’ komt. De volledige overkapping van de Ring vraagt immers om permanente voorbereiding en opvolging. 

In de eerste fase wordt de Oosterweelverbinding gerealiseerd, terwijl het landschapspark West op Linkeroever in afwachting daarvan al duidelijk vorm krijgt. De voorbereidende werken aan de derde Scheldetunnel, de Oosterweelknoop, twee kanaaltunnels onder het Albertkanaal en de noordelijke Ring zijn begonnen in 2019. De doorstart is voorzien voor 2022.

Tegelijkertijd worden voor 1,25 miljard euro leefbaarheidsprojecten voorbereid. Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn worden daarbij mee geïntegreerd in de Oosterweelwerf. In afwachting van verdere vooruitzichten voor de hele overkapping van de zuidelijke Ring lopen ook de ontwerptrajecten van de leefbaarheidsprojecten Groene Vesten, Ringpark Zuid en Scheldebrug al volop. Via de actieve participatie van heel veel ‘Ringland-antennes’ in de werkateliers en projectwerkbanken denken de burgerbewegingen mee na over de uitwerking van al die projecten. 

Vanaf de tweede helft van 2021 start ook extra denkwerk rond de doorkijk naar fase 2, de volledige overkapping van de noordelijke Ring, waarbij Ringland er sterk voor pleit om die meteen te integreren in de totale Oosterweelwerf. Om dat mogelijk te maken moet de Vlaamse regering in de regeerperiode 2019-2024 nog belangrijke knopen doorhakken over de globale planning én de financiering ervan. Ringland verwacht van het Antwerps stadsbestuur en van alle partners dat ze dat dossier actief mee opvolgen en er alles aan doen om de overkapping zo snel mogelijk concreet te maken én uit te voeren. 

De burgerbewegingen zullen geen moment laten voorbijgaan om daarop te wijzen. Want de strijd is nog niet gestreden. Daarom dringen de burgerbewegingen er ook op aan om, 5 jaar na de afsluiting ervan, een actualisering van het Toekomstverbond uit te werken, met daarin concrete engagementen om in de komende 10-15 jaar effectief te realiseren wat in 2017 is afgesproken.

Buiten Antwerpen is immers nog niet iedereen ervan overtuigd dat het geld voor de overkapping effectief goed besteed is. Daarom blijven de burgerbewegingen, tot het laatste project afgerond is, volharden om gerichte vragen te stellen, vooruitgang te bepleiten en engagementen af te dwingen. Niet omdat politici van slechte wil zijn, wel omdat het risico bestaat dat de afwerking van een dergelijk groot project op de lange baan geschoven wordt – en dat is wel het laatste wat Antwerpen nodig heeft. Daarom blijven wakkere burgers zich engageren om wat in het Toekomstverbond afgesproken werd ook daadwerkelijk te realiseren.