Wat is de Oosterweelverbinding?

De Oosterweelverbinding is het sluitstuk van de Antwerpse Ring: ze maakt de Ring rond. Ze begint ter hoogte van het Sportpaleis en eindigt op Linkeroever.

De burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hebben er hard voor gepleit dat die verbinding gereserveerd blijft voor het stadsregionale verkeer. Het doorgaande verkeer en het havenverkeer moeten gebruikmaken van het noordelijke Haventracé. Die afspraak is vastgelegd in het Toekomstverbond tussen de burgerbewegingen en de overheid. 

De naam Oosterweelverbinding komt trouwens van het dorpje Oosterweel, dat op die locatie lag vooraleer de polders werden opgespoten.

 

Het Toekomstverbond heeft o.m. betrekking op de Oosterweelverbinding, het Haventracé én de overkapping van de Antwerpse Ring.
De knooppunten van de Oosterweelverbinding.