Wat is De Grote Verbinding?

Onder de noemer De Grote Verbinding stuurt de leefbaarheidsintendant in opdracht van de Vlaamse overheid zes ontwerpteams aan om de overkapping uit te werken. In 2017-2018 hebben de teams zich – toen nog onder de naam Over de Ring – samen met vele burgers gebogen over de eerste leefbaarheidsprojecten. Mede op advies van de burgerbewegingen selecteerde de Vlaamse regering er daaruit 18, plus 4 reserveprojecten. Daarvoor is alvast 1,25 miljard euro gereserveerd. 

Die 18 projecten zijn ondertussen herclusterd in zeven Ringparken, plus de Scheldebrug. Sinds 2020 zitten de ontwerpteams opnieuw samen met experts en burgers in projectwerkbanken en werkateliers voor het verdere ontwerp. De teams van De Grote Verbinding worden ook ingezet voor andere projecten, zoals de energiehuishouding over het hele traject van de heraangelegde Ring.