Wat is de bedoeling van de zeven Ringparken en de Scheldebrug?

In afwachting van de overkapping is in het kader van het Toekomstverbond van 2017 beslist al zogenaamde ‘leefbaarheidsprojecten’ in gang te zetten.

De zes ontwerpteams van Over de Ring, het project onder leiding van leefbaarheidsintendant Alexander D’Hooghe, dienden na een cocreatieproces met burgers in 2018 meer dan 30 voorstellen in. Daarvan heeft de Vlaamse overheid er voor de eerste fase van de overkapping 18 geselecteerd, plus 6 reserveprojecten. Daarvoor wordt 1,25 miljard euro uitgetrokken.

De 18 geselecteerde leefbaarheidsprojecten en 4 reserveprojecten.

Vanaf 2019 ging ‘Over de Ring’ voort onder de naam De Grote Verbinding, waarvoor vijf teams actief bleven in het ontwerpproces. De 18 geselecteerde projecten werden herclusterd in zeven Ringparken: Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok, Het Schijn, Groene Vesten, Zuid en West. Het achtste project is de Scheldebrug voor fietsers en voetgangers.

Kaart van de Ringparken en de Scheldebrug.

Voor de realisatie van de Ringparken Groene Vesten en Zuid is de aangekondigde studie van de zuidelijke Ring (de ‘ondergrond’) belangrijk. De vier noordelijke Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok, Het Schijn en dat op Linkeroever (West) kunnen dan weer niet los gezien worden van de werken voor de noordelijke Ring: Oosterweelverbinding en de kanaaltunnels, tussen het Sportpaleis en Linkeroever.