Burgerbewegingen verkrijgen onderzoek naar ruimere overkapping noordelijke Ring

donderdag 13 mei 2021
Droombeeld Ringland

Op aandringen van de burgerbewegingen bekijkt een nieuwe werkbank of de hele noordelijke Ring al tíj́dens – en dus niet pas ná – de Oosterweelwerf overkapt kan worden.

Goed nieuws vanuit De Grote Verbinding, het overleg van alle partners voor de Oosterweelverbinding en de overkapping. Op aandringen van de burgerbewegingen bekijkt een nieuwe werkbank of de hele noordelijke Ring al tijdens – en dus niet pas ná – de Oosterweelwerf overkapt kan worden. Die werkbank ‘Haalbaarheidsstudie verdere overkapping hele R1-Noord’ komt er nadat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in februari al aan Lantis de opdracht gegeven had die mogelijkheid te onderzoeken. Voorts bekijkt de werkbank of er in het ontwerp nog aanpassingen nodig zijn voor de verkeers- en tunnelveiligheid en wat de gevolgen zijn voor o.a. de vergunningen en de financiering.

Daarnaast tekent de werkbank Ontwerp Knoop Oost de geleidelijke en veilige overgang uit tussen het gescheiden verkeerssysteem op de zuidelijke Ring (doorgaand en stadsregionaal verkeer in aparte tunnels) en het gemengd verkeer op de noordelijke Ring. Ook dat was al lang een eis van de burgerbewegingen. In alle werkbanken zitten de experts van de Ringland Academie en de andere burgerbewegingen mee om de tafel.