Wat is Ringland?

Ringland is het land dat ontstaat door de overkapping van de Antwerpse Ring. Een volledige overkapping biedt alleen maar voordelen voor de gezondheid, het leefmilieu, de mobiliteit en de stadsontwikkeling.

Een meer leefbare stad

De volledige overkapping van de Antwerpse Ring is een investering in volksgezondheid. De luchtkwaliteit in de stad verbetert, niet het minst voor iedereen die in de omgeving van de Ring woont, werkt of naar school gaat. Met de auto’s onder de grond vermindert bovendien de geluidsoverlast in de stad, en daardoor ook de stress en bijbehorende slaapklachten van heel veel burgers.

De overkapping draagt ook bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming en de hittestress in de stad. Daarbij biedt de heraanleg van de Ring kansen voor innovatie op vlak van ecologie en water, warmterecuperatie, hernieuwbare energiebronnen, stadsverwarming en veel meer. De experts van de Ringland Academie denken bijvoorbeeld ook na over de energie- en waterhuishouding in de hele Ringzone.

Duurzame verplaatsingen

Ringland streeft naar duurzame verplaatsingen: meer te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Minder auto’s maakt het leven in de stad veel aangenamer en het verkeer veel veiliger. Het doel is een modal split van 50/50 in de Vervoerregio Antwerpen (stad en 32 gemeenten), waarbij maximaal de helft van alle verplaatsingen per auto gebeurt en de andere helft te voet, per fiets of met trein, tram of bus. In de kernstad is het streven een modal split van 70/30. 

Ringland en de experts van de Ringland Academie werken actief mee aan het Routeplan 2030 van de Vervoerregio Antwerpen. Die visie en het bijbehorende actieplan zijn het vertrekpunt voor de realisatie van de modal shift naar duurzamer verkeer in de hele regio.

Het pilootproject Zorro verenigt burgers in de zuidoostrand van Antwerpen. Samen verfijnen ze de visie op duurzaam vervoer, met concrete voorstellen voor die acht gemeenten, zowel qua projecten als op vlak van sensibilisatie.

Meer ruimte en groen

De huidige Ring vormt een barrière tussen de kernstad en de voorstad. De overkapping zal die wijken opnieuw verbinden. Zeker voor kwetsbare wijken met weinig groen is dat een historische stap vooruit. De overkapping creëert ruimte voor 350 hectare nieuwe stadsparken, groen en water. Rond de knooppunten van openbaar vervoer ontstaat ruimte voor nieuwe betaalbare woningen, scholen en andere voorzieningen. Dat helpt de stadsvlucht te keren.