Wie zal dat betalen?

De maatschappelijke baten van een overkapping overtreffen ruimschoots de investeringen: minder ziekenhuisopnames en overlijdens door luchtvervuiling, meer groen en dus een betere levenskwaliteit, minder files, minder ongevallen, enzovoort. Vergeten we ook niet de andere return on investment: de ruimte die vrijkomt biedt enorm veel mogelijkheden tot stadsontwikkeling

Ringland nam van meet af aan het heft in handen om constructieve voorstellen te doen voor de financiering. Al in 2015 werkte de Ringland Academie samen met Idea Consult aan een studie over de betaalbaarheid, die uitwees dat de financiering realistisch is. 

Vervolgens organiseerde Ringland in april 2019 een colloquium met diverse stakeholders, waaronder Lantis (het vroegere BAM), de stad Antwerpen en het Urban Studies Institute van de Universiteit Antwerpen. Sprekers, ook uit Nederland, reikten interessante denksporen aan. De opbrengst van rekeningrijden of tol kan een deel van de overkapping financieren. Een kilometerheffing (voor vrachtwagens, maar ook voor personenwagens) kan er bovendien mee voor zorgen dat het verkeer gestuurd wordt en vlotter verloopt. Voorts kan een beroep gedaan worden op Europese projectfondsen en steun van de Europese Investeringsbank.

Intussen hebben de Vlaamse regering, de stad en de haven in het kader van het Toekomstverbond van 2017 alvast 1,25 miljard euro gereserveerd voor de ‘eerste fase’ van de overkapping (de leefbaarheidsprojecten of Ringparken).

Voor de verdere financiering drongen de burgerbewegingen aan op de oprichting van een werkbank Financiering. In februari 2021 heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters die effectief toegezegd. De Universiteit Antwerpen, Lantis en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) onderzoeken nu samen hoe de overkapping en de andere aspecten van het Toekomstverbond de volgende jaren gefinancierd kunnen worden.