Wegen de baten op tegen de kosten?

Antwerpen en in het bijzonder de haven vormen de levenslijn voor de Vlaamse en Belgische economie, handel en logistiek. De stad slikt door haar ligging echter enorm veel verkeer. De Antwerpenaren betalen daar een prijs voor op vlak van leefbaarheid en gezondheid.

De overkapping zal de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners fel verbeteren en is dus geen luxeproject. Een betere gezondheid en een beter welbevinden betekent minder uitgaven voor de sociale zekerheid. 

Bovendien biedt de reorganisatie van het verkeer een oplossing voor de gevaarlijke weefbewegingen die tot veel files en ongevallen leiden. Die drastische ingreep komt dus ook niet-Antwerpenaren ten goede. Minder files is uiteraard ook goed voor de economie.

Met tol of rekeningrijden is het de gebruiker die betaalt. Het internationale (vracht)verkeer zal dan een groot deel van de kostprijs van het project dragen. Voor wie maar enkele keren per jaar langs Antwerpen rijdt, zal het bedrag heel beperkt zijn.

Vlaanderen heeft de afgelopen jaren gedesinvesteerd in infrastructuur, overigens niet alleen in Antwerpen. Er zijn nu dringend investeringen nodig.