Wat vindt Ringland van het voorontwerp van Cluster Centraal voor ringpark Groene Vesten?

De experts van de Ringland Academie en de Ringland-antennes die het overleg in de werkbank van het ringpark Groene Vesten bijwoonden, eisen dat de plannen van 'Cluster Centraal' de overkapping van de Ring niet in de weg staan.

 

  Ringland onderschrijft de vijf ambities voor het ringpark Groene Vesten:

  • betere leefbaarheid inzake luchtkwaliteit en geluid,
  • kwaliteitsvolle verbindingen voor voetgangers en fietsers,
  • een integraal water- en energiesysteem,
  • ecologische verbindingen,
  • een park voor de stad en de buurt.

  De Ringlanders, die al sinds 2020 de werkbank over ringpark Groene Vesten volgen, stellen echter vast dat voor het voorontwerp van het zogenoemde Cluster Centraal (van Leeuwerikenpark tot Zurenborgbrug) sommige ambities onvoldoende helder vastgesteld zijn of dat ambities met elkaar conflicteren. Ze schreven hun bevindingen neer in een adviesnota voor de projectleiding, ontwerpers en andere stakeholders, alsook voor de raadsleden van de stad Antwerpen en de betrokken districten Berchem en Antwerpen.

   Landschapsontwerp voor het (integrale) Ringpark Groene Vesten. Cluster Centraal gaat van het Leeuwerikenpark tot de Zurenborgbrug.
   Krachtlijnen

   Enkele krachtlijnen van de adviesnota op een rij:

   • De impact van het voorontwerp op het bestaande groen is erg groot: bijna 4 hectare bos/groen langs de Ring moet ervoor gerooid worden. Dat maakt het onduidelijk of de klimaatdoelstellingen van Groene Vesten wel behaald kunnen worden. Door minder bos en meer verharding (muren en paden) zal het verkoelende effect van de parkzone kleiner in plaats van groter zijn. Ringland vraagt om verder te onderzoeken hoe de ontbossing tot een minimum herleid kan worden.
   • Ringland vraagt een duidelijke communicatie over het effect dat het voorontwerp van ringpark Groene Vesten zal hebben op de luchtkwaliteit. Volgens Ringland blijft die hoe dan ook een probleem zolang de Ring niet overkapt is.
   • Ringland mist concrete doelstellingen voor de voorgestelde geluidswand en is nog niet overtuigd dat die ingreep de verwachtingen kan inlossen. Ringland vraagt eenzelfde ambitie als in Zwijndrecht/Linkeroever voor de wijken achter de nieuwe geluidswand.
   • Aan de projectgrenzen is het ringfietspad momenteel niet conform het vademecum fietsvoorzieningen. Alleen een verbreed ringfietspad, continu over het gehele traject, is volgens Ringland een stimulans voor de modal shift. Ringland heeft ook bedenkingen bij de keuze om het gehele tracé te verschuiven, omdat dat een grote impact heeft op het aanwezige groen.

   Voor Ringland is het bovenal noodzakelijk dat de colleges van burgemeester en schepenen van de stad en de districten bevestigen dat de aanleg van het ringpark Groene Vesten geen argument kan zijn om de verdere overkapping van de Ring uit te stellen, terug te schroeven of te schrappen. De burgerbeweging bezorgde de raadsleden haar integrale adviesnota. (6.6.2024)