Hoe krijgt de bovengrond vorm?

Bovengronds is het ontwerpproces om de Ring te overkappen al volop aan de gang in het kader van De Grote Verbinding. De eerste stap daarbij is altijd de formulering van de ambities, en de vertaling ervan in concepten. Die worden vervolgens in verschillende fases uitgetekend in een schetsontwerp, een voorontwerp en een definitief ontwerp. Daarna volgen de bouwaanvraag en de realisatie. De ontwerpers van De Grote Verbinding tekenen momenteel zeven Ringparken uit. Die parken zijn een leefbaarheidsmaatregel in afwachting van de volledige overkapping.

1. Van ambitie en concept naar ontwerptraject

In 2014 lanceerde Ringland zijn droom om de Antwerpse Ring volledig te overkappen, samen met uitgewerkte concepten voor gescheiden verkeer, een haalbaarheidsstudie en een financieringsvoorstel. In 2017 ondertekenden de burgerbewegingen, de Vlaamse en de Antwerpse overheden het Toekomstverbond, waarin ze onder meer beslisten dat de Ring volledig overkapt zou worden. Intendant Alexander D’Hooghe kreeg als opdracht het ontwerptraject mee uit te stippelen.

Droombeeld van de overkapping boven de grond.

2. Van concept naar schetsontwerp

In september 2017 gingen zes ontwerpteams aan de slag, onder de noemer Over de Ring en onder leiding van de overkappingsintendant. Met actieve participatie van veel burgers werkten zij een dertigtal voorstellen uit. In juni 2018 koos de overheid daaruit 18 projecten en 4 reserveprojecten.

Kaart zes segmenten van Over de Ring.

3. Van schetsontwerp naar voorontwerp

Onder de noemer De Grote Verbinding en onder leiding van de stad Antwerpen werden de 18 projecten geclusterd in 7 Ringparken en een nieuwe Schelde-oeververbinding voor voetgangers en fietsers. Met actieve participatie van veel burgers werd en wordt aan de schetsontwerpen uit de vorige ronde  gesleuteld. Zodra die ontwerpen worden goedgekeurd door het stadsbestuur, kan de bouwaanvraag worden ingediend.

De zeven Ringparken en de Scheldebrug.