Van droom naar beslist beleid

dinsdag 25 juni 2019
Bron: Nieuwsbrief

Een belangrijke dag voor het Antwerpen van de 21ste eeuw: de Vlaamse regering heeft vandaag 18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten voor de Ringzone geselecteerd. Daarmee zet de overkapping de stap van droom naar ‘beslist beleid’. Want met de investering van 1,25 miljard euro voor deze projecten gaat de overheid een duidelijk engagement aan. Voor deze eerste projecten is er alvast geen weg meer terug. Ze tonen tegelijk een perspectief voor de volledige overkapping.

Vlaamse regering

 

18 leefbaarheids- en overkappingsprojecten

De burgerbewegingen stelden onlangs op de infoavond van Ringland in De Roma een prioriteitenlijst voor van projecten voor de eerste fase van de overkapping. De Vlaamse regering is hen grotendeels gevolgd in de logica achter dat verhaal. Een overzicht van de belangrijkste geselecteerde projecten.

Leefbaar linkeroever

De geselecteerde leefbaarheidsprojecten op de linkeroever sluiten aan bij de lopende werkzaamheden daar en dragen bij tot de noodzakelijke modal shift:
• geluidsprojecten voor Burcht, Zwijndrecht en Linkeroever (84 miljoen), als onderdeel van een groot regionaal park;
• een volledige fietsnetwerk én een fietsbrug over de Schelde (97,5 miljoen) aan de Kennedytunnel.

De eco-passage staat voorlopig nog op de reservelijst (25 miljoen), maar moet volgens de burgerbewegingen ook zo snel mogelijk aanbesteed worden.

Oosterweelverbinding overkapt

Aansluitend op de Oosterweelverbinding is geld opzij gezet voor:
• de omgeving Oosterweelknoop-Noordkasteel (14 miljoen);
• een kap aan het Sportpaleis (147 miljoen).

De burgerbewegingen bestuderen de volgende weken samen met de BAM voort de Oosterweelknoop.

Prioriteiten in het noorden en zuiden

Belangrijk is dat de prioriteit daarna gaat naar:
• een verlaagde heraanleg van de noordelijke Ring, noodzakelijk voor de latere overkapping tussen Merksem en Luchtbal (70 miljoen);
• een kap aan de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen);
• een kap aan de Jan de Voslei met een verlaging van de onderliggende A12 (145 miljoen);

Longitudinaal park in zuidoost

Het longitudinale park in de zone Zuidoost kan de ecologische verbinding versterken. De burgerbewegingen hopen evenwel dat dit project, evenals het geselecteerde bermenproject, de latere volledige overkapping niet in de weg staat.

Eerste fase op weg naar volledige overkapping

Met de beslissing van de Vlaamse regering is de weg richting volledige overkapping duidelijk ingeslagen. Bovengenoemde projecten vormen de eerste fase. Bovendien valt het toe te juichen dat de aandacht eerst gaat naar veelal achtergestelde wijken.

Verdere studie naar de gaten

Tegelijk biedt de besteding van het geld ook perspectief voor de andere zones die in de eerste fase nog niet voluit aan bod komen. Er gaat 10,5 miljoen naar verder studiewerk voor de zuidelijke Ring. Daarbij moet eerst het systeem van gescheiden verkeer (regionaal en doorgaand verkeer in aparte tunnels) worden uitgewerkt. Er moet ook een oplossing komen voor de gaten. Ringland had daarvoor via crowdfunding al studies gedaan. Die worden nu voortgezet in samenwerking met de BAM en de overheid.

We blijven met andere woorden ijveren voor de volledige overkapping tegen 2030.

Engagementen voor modal shift naar duurzamer verkeer

De regering heeft zich voorts geëngageerd tot
• de aanpak van de stationsomgeving Luchtbal (368 miljoen);
• het rondmaken van de ‘fietsring’ rond Antwerpen, o.m. met een fietskoker in de Oosterweelverbinding en een Scheldebrug ter hoogte van de Kennedytunnel (49 miljoen).

Dat zijn belangrijke projecten met het oog op de noodzakelijke modal shift naar meer alternatief verkeer. De burgerbewegingen dringen erop aan dat ook de werkbank ‘Routeplan 2030’ nu versneld maatregelen uitwerkt voor de modal shift. Tegen 2030 mogen verplaatsingen nog maar voor de helft gebeuren met auto’s en vrachtwagens.

Werk maken van Haventracé en A102

De burgerbewegingen dringen er ten slotte op aan dat ook de andere werkbanken nu in een hogere versnellingen schakelen. Tot nog toe is bijvoorbeeld te weinig vooruitgang geboekt voor de aanleg van het Haventracé en de A102, terwijl die doorgaande ringweg een noodzakelijke voorwaarde is voor de Oosterweel-light voor stadsregionaal verkeer.

Dank aan alle Ringbouwers

Na een jaar hard werken door de ontwerpteams, de intendant, de overheid, de administraties en zeer veel burgers is een belangrijke stap gezet. De burgerbewegingen wensen alle Ringbouwers hartelijk te danken voor hun engagement. Samenwerken loont!