Wanneer zal de volledige overkapping gerealiseerd zijn?

In het filmpje ‘Perspectief 2030’ tekende Ringland in 2018 een fasering van de werken uit. Daarmee kan de volledige overkapping klaar zijn tegen 2030. Het Toekomstverbond spreekt over ‘uiterlijk binnen 20 jaar’. Dat betekent dus ten laatste 2037. De bouw van Oosterweelverbinding duurt vier jaar. Die start in 2022 en is klaar in 2026.

Ringland pleit ervoor om van de Oosterweelwerf gebruik te maken om meteen de hele noordelijke Ring te overkappen. Dat is logisch en op termijn goedkoper, omdat de hele werfinstallatie niet opnieuw moet gebouwd worden om de overkapping in een latere fase te realiseren. Het vergroot ook het draagvlak bij de burgers en pakt ineens ook het tekort aan groen aan in de wijken Luchtbal en Merksem. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters kondigde op 25 februari 2021 tijdens de Voortgangsrapportage Oosterweelverbinding in het Vlaams Parlement aan dat Lantis effectief budget zal uittrekken om te onderzoeken hoe de leefbaarheidsprojecten Groen Hart Merksem-Luchtbal, Dam-Lobroekdok en Schijnpoort al tijdens de werken voor de Oosterweelverbinding kunnen worden uitgevoerd en of ook de resterende gaten meteen dicht kunnen.