Is zoveel beton gieten niet slecht voor het milieu?

Grote infrastructuurprojecten leiden onvermijdelijk tot een aanzienlijke uitstoot van CO2 of koolstofdioxide. Dat is een broeikasgas dat mee verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De belangrijkste bron van CO2 bij bouwwerken is het gebruik van beton. Het is dus aangewezen ook de klimaateffecten zo goed mogelijk door te rekenen bij het uittekenen van infrastructuurwerken.

De werkgroep Leefbaarheid van de Ringland Academie maakte voor de overkapping al in 2016 een ‘CO2-begroting’ op. De conclusie is dat de positieve effecten ruimschoots opwegen tegen de negatieve. Lees hier het volledige artikel.