Hoe reageren de burgerbewegingen op de PFOS-affaire?

Voor de Oosterweelwerken is in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht de historische vervuiling met de chemische stof PFOS in kaart gebracht. De vervuilde grond mag niet langer onbeschermd blijven liggen.

De burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos legden de betrokken actoren (3M, OVAM, Lantis, de Vlaamse, stedelijke en lokale overheid) al eind mei 2021 zes bekommernissen voor, waarmee ze pleitten voor een oplossingsgerichte focus.

De burgerbewegingen vinden het een goede zaak dat alle aandacht nu gaat naar de zeer problematische vervuiling en lozingen door 3M, dat er een opdrachthouder is aangesteld om de aanpak van de verontreiniging in Vlaanderen te coördineren en dat er een onderzoekscommissie is. (30.6.2021)