Tijdlijn PFOS, Zwijndrecht, Oosterweel - Handvatten voor een beter begrip

maandag 28 juni 2021

Om beter inzicht te krijgen in hoe Vlaanderen de voorbije twintig jaar omging met kennis over PFOS (in realtime, niet met de kennis van nu) en hoe zich dat vertaalde in de aanpak van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en op de Oosterweelwerf stelden de Antwerpse burgerbewegingen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos een tijdlijn op. Die biedt al antwoorden op een aantal stellingen. 

Lees in dit document enkele voorbeelden en de exhaustieve tijdlijn, een reconstructie vanaf 2000.