Hoe pakt Ringland de luchtvervuiling aan?

De ‘beste’ vervuiling is degene die er niet is. De beste manier om de lucht schoon te krijgen en te houden, is de modal shift naar duurzamer verkeer. Minder auto’s betekent minder vervuiling.

De volledige overkapping van de Ring maakt het mogelijk om de vervuilde lucht in de tunnels te filteren en gericht af te voeren. Hoe minder gaten er in de overkapping komen, hoe makkelijker het wordt om de lucht die daar vrijkomt met innovatieve technieken schoon te maken. Als de tunnelmonden zich bovendien bevinden op voldoende afstand van de woonkernen, wordt de Europese norm voor luchtkwaliteit haalbaar.

De Ringland Academie deed al enkele onderzoeken om de luchtkwaliteit aan de tunnelmonden te kunnen verbeteren. Meer info daarover in de VITO-studie Luchtkwaliteitsmodellering Ringland en de samenvatting Ringland redt levens (2015). VITO bevestigt dat de enige langetermijnoplossing bestaat uit minder auto’s die bovendien minder vervuilend zijn. 

Maastricht als voorbeeld

Gedeeltelijke overkappingen lossen het probleem niet op en verkleinen de latere kans op een volledige overkapping. Half werk biedt geen soelaas. Maastricht is daarbij een leerrijk voorbeeld. Door de vlottere doorstroming van het verkeer en de vermindering van het aantal files is de concentratie fijnstof er gedaald, ook aan de tunnelmonden. Door die tunnelmonden goed te situeren, op behoorlijke afstand van woonwijken, werd het probleem beter beheersbaar. 

Luchtcentrale

De aerodynamica van de tunnelmonden kan er mee voor zorgen dat de vervuilde lucht op goed gekozen plaatsen terecht komt in hogere luchtlagen. Door de verdunning van de vervuilde lucht worden de normen niet overschreden. Ringland werkte daarvoor een voorstel uit voor een ‘luchtcentrale’, net ten noorden van het Albertkanaal.

Luchtcentrale.

Die centrale combineert elektrostatische stofvangers met een slim tunnelontwerp dat via ‘natuurlijke’ luchtafvoer de ventilatie- en filterkosten beperkt, en dus ook de bijbehorende energiefactuur voor afzuiging. Deze filtersystemen kunnen zowel in reguliere omstandigheden als bij ongevallen, brand of files efficiënt worden ingezet.

De technologie die Ringland voorstelt, moet nog verder ontwikkeld worden en op kosten beoordeeld worden. In het memorandum voor de Vlaamse regering houden Ringland, Ademloos en stRaten-generaal een pleidooi voor de integratie van dit soort bijkomende oplossingen in de definitieve ontwerpen voor de hele Oosterweelverbinding. Ringland werkt daar graag verder aan mee.