Hoe werkt Ringland mee aan de modal shift?

Het burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken houdt de vinger aan de pols voor de modal shift. Elk jaar in mei tellen honderden burgers een uur het verkeer in hun straat. Zo kan Straatvinken nagaan of we op de goede weg zijn om tegen 2030 de modal shift 50/50 te realiseren.

Daarnaast heeft Zorro, het burgerplatform van Ringland in de zuidoostrand, in 2020 voorstellen uitgewerkt om de modal shift voor burgers concreet te maken. Ze werden in een lijvig rapport gegoten dat werd overhandigd aan de Vervoerregio Antwerpen. Het team werkte ook een ‘tool’ uit, de Modal Selfie. Die daagt elke burger uit om zelf de stap te zetten naar duurzame verplaatsingen. 

Peter Vermeulen van Ringland is namens de burgerbewegingen covoorzitter van de werkbank Routeplan.