Wat is de Modal Selfie?

De Modal Selfie is een online instrument dat je helpt bij je persoonlijke modal shift naar duurzamer verkeer.

Als je wil dat meer mensen fietsen, moet de infrastructuur in orde zijn, van fietspaden tot fietsenstallingen. En als je wil dat ze de tram of de trein nemen, moeten het aanbod en het comfort optimaal zijn. Maar zelfs dan heb je geen enkele garantie dat de modal shift naar duurzamer verkeer gerealiseerd wordt. Daarvoor is er bij zo veel mogelijk burgers ook een mental shift nodig. Elke verplaatsing is immers een individuele keuze. 

Met de Modal Selfie, bereken je eerst je persoonlijke modal split. Kan die ook duurzamer? Zorro (ZuidOostRand RouteOverleg), het burgerplatform van Ringland in de Antwerpse zuidoostrand, zet je met de Modal Selfie op weg.