Hoe richt je een burgerbeweging op?

Over het ontstaan en de aanpak van Ringland lees je alles in Het Ringland Boek - Vijf jaar burgers in beweging. Hierbij alvast een soort stappenplan, dat ook de leidraad vormt voor de hoofdstukken in het boek.

Het Ringland Boek
 • Ringland durft te dromen en toont lef.
  Onze doelstelling was van in het begin scherp: mobiliteit (minder files), leefmilieu (gezondere lucht, betere ecologie) en stadsontwikkeling (meer ruimte). Drie thema's waar op dat moment ook de publieke opinie van wakker lag – en nog steeds ligt.
 • We zorgen voor een deskundige fundering.
  We werken samen met onafhankelijke experts, universiteiten, academici en studiebureaus, en zetten citizen-scienceprojecten op.
 • We verspreiden het enthousiasme over de massa.
  We creëren draagvlak, informeren mensen, betrekken hen en zoeken naar  vormen van participatie.
 • We organiseren ons naar de noden en context.
  Dat doen we in aparte werkgroepen, met antennes, fondsenwervers, communicatievrijwilligers, straatvinkers, Zorro-vrijwilligers,…
 • We houden vrijwilligers enthousiast en betrokken.
  Zotte ideeën maken kans.
 • We trekken aan de mouw van beleidsmakers en politici.
  We blijven daarbij partijpolitiek neutraal en zoeken constructief naar mogelijkheden om tegengestelde visies te overbruggen.
 • We werken samen met andere burgerbewegingen.
 • We werken strategisch: liever ageren dan reageren.
  Waar mogelijk bepalen we zelf de agenda en stellen we doelen op lange, middellange en korte termijn. Bij al die doelen plannen we acties, publicaties en onderhandelingen om zo de punten op de juiste agenda te plaatsen. De publieke opinie is daarbij vaak een hefboom.
 • We laten van ons horen in de communicatie.
  Ons droombeeld creëert een verfrissend idee, een alomvattende oplossing. Onze toon blijft altijd positief.