Waar zal ik met de fiets de Schelde over kunnen?

Momenteel kan je met je fiets of te voet de Schelde onderdoor via de Sint-Annatunnel (‘voetgangerstunnel’) en de ‘fietserstunnel’ aan de Kennedytunnel. Daarnaast is er de Waterbus en het Sint-Annaveer

De derde Scheldetunnel die deel uitmaakt van de nieuwe Oosterweelverbinding zal ook een extra fietskoker omvatten van 6 meter breed. 

Ten slotte komt er een Scheldebrug voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Kennedytunnel. Dat is, naast de zeven Ringparken, een van de ontwerpopdrachten van de thema’s van De Grote Verbinding. In december 2020 heeft de Vlaamse regering een brug de voorkeur verdient boven een tunnel of een veerdienst. De locatie ter hoogte van de Kennedytunnel biedt een aansluiting op het Ringfietspad en heeft ook voor de linkeroever de voorkeur.

De onderhandelingen over die nieuwe Scheldeoeververbinding lopen nog voort.