Hoe realiseert Ringland de overkapping?

De volledige overkapping van de Antwerpse Ring vergt een grondige hertekening van de huidige verkeersstromen. Het verkeer gaat ondergronds, in zo slank mogelijke tunnels, met gelimiteerde verkeersvolumes. Het uitgangspunt is daarbij niet langer de mogelijk maximale groei van het verkeer op de Ring (vraaggericht ontwerp), wel het maximaal wenselijke volume (aanbodgericht ontwerp). Ringland tekende ook een realistische fasering uit voor de bouw van de overkapping.

De tunnels van Ringland.
Zuidelijke Ring

Om het verkeer zo veilig mogelijk te maken, voorziet Ringland op de zuidelijke Ring in vier kokers met een scheiding tussen het stedelijke en het doorgaande verkeer. 

  • De twee binnenste kokers voor stedelijk verkeer passen perfect tussen de pijlers van de bestaande bruggen op het wegvak richting Nederland. 
  • De koker voor doorgaand verkeer richting Gent past ook binnen de pijlers van de bestaande bruggen over de Ring. 
  • Voor de vierde koker die ook voor doorgaand verkeer dient, is er voldoende plaats in de buitenberm naast de huidige Ring. 

De vier tunnels kunnen dus worden aangelegd zonder de huidige bruggen over de Ring af te breken. Dat bespaart heel veel kosten en onnoemelijk veel verkeershinder. De logische fasering is dat eerst de vierde koker gebouwd wordt, terwijl het verkeer gewoon kan blijven rijden op de huidige Ring. Zodra die tunnelkoker klaar is, kan hij in gebruik genomen worden en kunnen ook de andere drie kokers één na één gebouwd worden. Ondanks die grote werven kan het verkeer ondertussen vlot blijven rijden op de resterende rijstroken van de huidige Ring en in de nieuwe kokers. Het basisontwerp van deze tunnels wordt in de periode 2021-2022 verder uitgewerkt in de werkbank zuidelijke Ring. 

Noodelijke Ring

Voor de noordelijke Ring is die ontwerpfase van de ondergrond al (grotendeels) achter de rug. In 2020 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd en de werken zijn gestart. Naast de Oosterweelverbinding werden ook de ontwerpen goedgekeurd van de drie grote knooppunten aan het Noordkasteel, de Groenendaallaan en Schijnpoort (Hollandse Knoop). Tijdens de vele werkbanken die aan deze vergunningsaanvraag vooraf gingen, slaagden de vertegenwoordigers van Ringland erin het concept van de Oosterweelverbinding en van die grote knooppunten grondig te verbeteren. Ook in de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase van deze werken zet Ringland in op verder onderzoek om het ontwerp van de overkapping te verbeteren en om nog meer leefbaarheidswinst te boeken.

Een realistische fasering voor de bouw van de overkapping

De reorganisatie van het verkeer op de Ring en de gelijktijdige bouw van een kap erover is een titanenwerk. Zeker omdat het verkeer ondertussen zo min mogelijk gehinderd mag worden. Ringland tekende een logische en haalbare fasering van de werken uit.